Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

Etusivu

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. (Rno: 191.368) (Y-tunnus: 2763657-8) (http://www.janijarvi.fi)

Liity jäseneksi.


Tervetuloa Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen sivuille!

Lyhyt katsaus:"Jänijärven seudun suojeluyhdistys 25 vuotta" v.2016.

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. on perustettu edistämään vesien suojelua toimialueellaan, joka on Jänijärvi ympäristöineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. pyrkii kokoamaan edellä mainittujen vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yhdistykset, henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven vesiensuojelun hyväksi.

www.tammelanjarvet.fi on sivusto, josta löytyy linkit ja yhteystiedot kaikille Tammelan kunnan alueen suojeluyhdistysten sivuille. Sivuilla on lisäksi mm. keskustelupalsta, blogeja, tietoa Tammelan alueen kalastuksesta, yhteystietoja ja linkkejä eri sivustoille.

Tietoa Jänijärvestä

Jänijärvi, pinta-alataan n. 83 ha, sijaitsee Tammelan kunnan pohjoisella aluella. Sen rannoille on rakennettu toistasataa kesämökkiä. Sen rannat ovat lähes täyteen rakennetut. Se on siis erittäin merkittävä virkistyskohde Forssa seudun asukkaille. Se on hyvin matala järvi, jonka keskisyvyys on n. 1,5 m. Järvi on n. 3 km pitkä ja leveys vaihtelee 0,2-1 km välillä. Siihen laskee Heinijoki, joka tulee Heinijärvestä ja siitä lähtee Peräjoki, joka laskee Loimijokeen. Sekä Heinijoki että Peräjoki sijaitsevat molemmat järven pohjoispäässä, joten koko järven veden vaihtuvuus on suhteellisen pientä.

Tammelan kunnan kotisivut

Jänijärven veden korkeus, automaattinen mittaus (Ymparisto.fi sivustolta). 0-piste on +10970 cm.

1. Vedenkorkeus taulukko (huom! mm) meren pinnasta 2 kk taaksepäin.

2. Jänijärven (3509114) + muiden järvien viimeisin mittaustulos.

3. Graafinen esitys Jänijärven vedenpinnan korkeudesta.Ajankohtaista ja tapahtumia ! ! !


Julkaisu TAMMELASSA TAPAHTUU 2019

Huhti - toukokuussa HAMK:n auditorio KVVY:n (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry) luentosarja.

Lähempi aika- ja paikkatieto sekä ohjelma.

08.06.2019, klo 10:00 talkoot Jänijärven yhteisrannalla

13.07.2019, klo 13:00 vuosikokous Jänijärven yhteisrannalla .


2019 TOUKOKUU


Päivitys 28.05.2019:

Loimijoen vesiviesti -hanke järjestää yhdessä Tammelan järviyhdistysten kanssa "Avoimet kunnostuskohteet -päivän" lauantaina 08.06.2019, klo 12 - 15. Päivän aikana on mahdollista tutustua erilaisiin vesistökunnostustoimiin ja niiden tekijöihin.

Tutustumiskohteet Tammelassa 08.06.

Ohjelma

Samanaikaisesti järjestetään Jänijärven yhteisrannan siivoustalkoot klo 10:00 - 14:00 (osoite Kivimäentie 24). Yhteisrannalta järjestetään opastusta Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen kunnostuskohteeseen Peräjoen pohjapadolle. Lempääntien varrella olevilta opastetauluilta löytyy myös kunnostuskohteiden sijainnit


2019 HUHTIKUU


Päivitys 25.04.2019:

HUOM. talkoot Jänijärven yhteisrannassa ajankohta muuttunut. Talkoot pidetään 08.06.2019, klo 10:00 - 14:00.

Muistutus, että KVVY:n (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry) luentosarja alkaa lauantaina 27.04.2019, klo 14:00 Katso paikka ylempänä olevasta linkistä

Jäsentiedote 2019/1 on julkaistu.

. Jäsentiedote 2019 / 1 .

Vuosikokous pidetään Jänijärven yhteisrannalla 13.07.2019. Alla esityslista.

. Vuosikokouksen esityslista .


Päivitys 18.04.2019:

Jäteastioiden kesätyhjennysviikot ovat 18-40. Jäteastiat on tarkoitettu vain "kodin sekajätteelle". Lajitteluohjeita löytyy osoitteesta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n


Päivitys 14.04.2019:

Sivu "Hankkeet" on päivitetty. Sivulla pöytäkirja 30.03.2019 pidetystä Metsäkeskuksen maanomistajakokouksesta sekä hallituksen suunnitelma seuraavasta hankkeesta.


Päivitys 02.04.2019:

Kaukjärven osakaskunnan vuosikokouksessaan 19.03.2019 päättämät kalastusta, ravustusta ja sorsastusta koskevat maksut ja rajoitukset vuodelle 2019. Kalastusmerkit myy Kaukjäven TEBOIL huoltoasema.

. Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2019.


2019 MAALISKUU


Päivitys 20.03.2019:

30.03.2019, klo 12:00 Kaukjärven koulussa Metsäkeskuksen maanomistajakokous. Alueen maa- ja metsänomistajat, suojeluyhditysten jäsenet sekä muut ympäristön hoidosta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuudessa julkaistaan yhdistyksen logo.

Tilaisuuden kutsu julkaistu Seutu Sanomissa 20.3.2019.


Päivitys 18.03.2019:

OP Lounaismaa tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden tarjota kesätöitä 15 - 17 vuotiaille nuorille kahdeksi viikoksi OP:n kustannuksella. Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. on valittu yhdeksi "kesäduunarin" saajaksi.

OP Lounaismaa tarjoaa 100 nuorelle Kesäduunin OP:n piikkiin.

Kesäduuni OP:n piikkiin, hakuohjeita.

Kaikki kesäduunia tarjoavat yhdistykset


Hakuohjeet Jänijäven Seudun Seojeluyhdistyksen kesäduuniin. Hakuaika 18.03. - 18.04. välisenä aikana.

Tehtäväkuvaus: Luonnonhoito ja kunnossapitotyöntekijä

Jänijärven yhteisrannan ja Saloistenjärven erämaauimarannan luonnonhoito- ja kunnossapitotyöt. ( Pienimuotoista maalaamista, öljyämistä, haravointia, siistimistä, polttopuiden pilkkomista ym). Yhdistys-ja infotaulujen ympäristön siistimistä. Mahdollisesti vesikasvillisuuden niittotöihin osallistumista. Muita mahdollisia huolto/korjaus-töitä.

Mitä odotamme: Kokemusta ulkotöistä, huolto-korjaustöistä. Positiivinen asenne ulkona työskentelyyn. Uimataito

Milloin työt suoritetaan: Työt sopivat parhaiten tehtäviksi jaksotetusti alku- ja keskikesän aikana.

Minne lähetetään hakemus: Esko Lepänkoski, esko.lepankoski@luukku.com , puh. 0408375829.

Mitä hakemuksen tulee sisältää:

Henkilötiedot ja yhteystiedot; nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti

Mitä paikkaa haet ja miksi juuri sinut tulisi valita

Koulu tai opiskelupaikka, kielitaito

Aiempi työkokemus ja työnantajat

Hakemuksessa on lisäksi hyvä kertoa lyhyesti itsestä ja avata myös, millaisen työntekijän yhdistys sinusta saisi.

Lue lisäksi linkki "Kesäduuni OP:n piikkiin, hakuohjeita"


Päivitys 07.03.2019:

Kaukjärven kylän yhteisen vesialue ja vesijättöalueiden Osakaskunnan 834-411-876-4 (kalastuskunta) varsinainen kokous pidetään tiistaina 19.03.2019 klo 18:00 Kaukjärven koululla, Kuumakuja 60. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä puheenjohtajalla 25.03. - 09.04.2019.

Hoitokunta

Hoitokunnan kokouksen 21.02.2019 pöytäkirja.


2019 TAMMIKUU


Päivitys 28.01.2019:


LOGOKILPAILU:

Logokilpailuun tuli yli 30 ehdotusta, joiden joukosta valittiin ehdotus, jonka oli lähettänyt Pekka Vuola Design. Logo julkaistaan myöhemmin, kun se on saatettu viimeisteltyyn muotoonsa. Kiitämme kaikkia kilpailuun osallistuneita suuresta mielenkiinnosta ja onnittelut voittaneen ehdotuksen lähettäjälle.


2018 JOULUKUU2018 LOKAKUU


Päivitys 04.10.2018:


MUISTUTUS JÄSENMAKSUN SUORITTAMISESTA, ERÄPÄIVÄ OLI 30.09. Suuri osa jäsenmaksuista on vielä suorittamatta! Rahastonhoitaja kehottaa hoitamaan asian ensi tilassa.

2018 SYYSKUU


Päivitys 13.09.2018:


HUOM!!! LOGOKILPAILU. HUOM !!!

Jänijärven seudun suojeluyhdistyksen hallitus julistaa avoimen kilpailun yhdistyksen logon luomiseksi. Alla linkki kilpailukutsuun, josta ilmenee kilpailuaika, reunaehdot, ym. sekä palkinto.

KILPAILUKUTSU.


Päivitys 03.09.2018:


Henkilötietojen käsittelyyn alettiin 25. toukokuuta soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Asetuksessa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta informoida rekisteröityjä. Tietosuoja-asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista. Seloste on organisaation sisäinen asiakirja. Jänijärven seudun suojeluyhdistys r.y. on valmistellut oman rekisteriselosteensa siitä, miten jäsenistön tietoja käsitellään. Rekisteriseloste löytyy myös sivulta "Säännöt ja jäsenyys".

Hehkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste.

25.08. suomen luononpäivänä, järjestettiin tutustumisretki Pohjois-Tammelassa suoritettuihin vesistöjen kunnostushankkeisiin. Osallistujia oli vajaa 30 Jänijärven ja Heinijärven suojeluyhdistyksistä. Kokoontuminen oli Pajulantien opastetaululla ja siitä lähdettiin Yli-Tokon "fosforisiepparille". Oja oli tällä hetkellä aivan kuiva, mutta laitteen toimintaperiaate tuli selväksi. Seuraava kohde oli Peräjoen pohjapato. Kuivuudesta johtuen veden pinta oli alhaalla, mutta pientä virtausta oli padon yli. Pysähdyttiin tarkastamaan Sammalkorventien kohdalla Heinijokeen rakennetut tulvatasanteet. Seuraava kohde oli Heinijoen eroosiolaatat. Myös Heinijoessa vesi oli alhaalla ja lisäksi kasvusto oli vallannut jokiuomaa. Seuraava pysähdys oli Kyynäräjärven pohjakynnyksellä, joka rajoittaa virtausta Kyynäräjärvestä Kuivajärveen. Retki päättyi Saloistenjärven uimarannalle, jossa oli kahvi, mehu, ym. tarjoilut. Makkaraa paistettiin nuotiolla ja osallistujien kesken vaihdettiin kuulumiset. Oikein mukava retki. Kiitos järjestäjille ja osallistujille!

kokoontuminen pohjapato

Kokoontuminen Pajulantien risteyksessä, josta jatkettiin "fosforisiepparille" ja tulomatkalla poikettiin pohjapadolla

eroosiolaatat pohjakynnys

Heinijoen eroosiolaatat olivat melkein jääneet kasvillisuuden peittoon. Toisessa kuvassa Kyynäräjärven pohjakynnys.

makkaran paisto ranta

Saloistenjärven kunnostetulla uimarannalla nautittiin virvokkeita ja nuotio odottaa makkaranpaistajia. Näkymä uimarantaan.

2018 ELOKUU


Päivitys 01.08.2018:


Yhditysen vuosikokous pidettiin 14.07.2018 Kaukjärven koululla. Ohessa linkit hyväksyttyihin pöytäkirjaan ja liitteisiin. Lisäksi jäsentiedote 2/2018 sekä jäsen- ja jätemaksulasku, eräpäivä 30.09.2018. Lasku lähetetään myös sähkö- tai kirjepostina jäsenille riippuen siitä onko sähköpostiosoite tiedossa.

Vuosikokouksen 2018 pöytäkirja.

Toimintakertomus toimikaudelta 2017 - 2018.

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2018 - 2019.

Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2018 - 2019.

Jäsentiedote 2 / 2018.

Jäsen- ja jätemaksulasku toimikaudelle 2018 - 2019.


2018 HEINÄKUU


Päivitys 18.07.2018:


Kaislan niitoa

Heinijäven Suojelu ry on hankkinut itselleen kaislan niittokoneen ja on valmis vuokraamaan sitä muillekin tarvitsijoille. Koneen mukana tulee ajuri ja hinnaksi on määtitetty 30 €/ tunti/ranta. Leikkuujätteen poiskorjaus kuluu rannan haltijalle. Jänijärvellä Petri Tamminen on yhteyshenkilö, johonka otetaan yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät sivulta "Yhteystiedot". Niittokoneen esittely löytyy Heinijärven Suojelu ry:n facebook sivuilta.

"Facebook Heinijärven Suojelu ry".


2018 KESÄKUU


Päivitys 20.06.2018:


Opastetaulu

Infotaulut on asennettu paikoilleen. Kesätyöntekijä on ahkeroinut mm. maalaustöissä yhteisrannalla, tehnyt klapeja Saloistenjärvellä, siivonnut ilmoitustauluja ja tienviitoja sekä avustanut infotaulujen asennuksessa. Kiitos näistä tekijöille.

Infotaulut sijaitsevat seuraavasti ja viittaavat suoritettuihin ympäristötekoihin.

Saloistenjärvi: Uimarannan kunnostus.

Hylönojalla: Selkeytysallas.

Kuivajärven - Saloistenjärven kannaksella: Pohjapadot.

Heinämaantiellä, Kalevan kohdalla: Ferritannostelija.

Saloisten tienhaarassa: Eroosiolaatat.

Sammalkorventien risteys: Yhteisranta, Heinijoessa tulvatasanteet ja Heinijoen suun ruoppaus.

Pajulantien risteys: Ferritannostelija, Peräjoen pohjapato.


Päivitys 04.06.2018:


Hallitus piti 4. kokouksensa 19.05.2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Taloustilanne: Todettiin, että talous on vakaalla pohjalla. Hankekorvauksia saatu Mavilta ja Louna-Plussalta. ELY:yn lähetetään tukihakemus kesäkuulla. Tammalan kunnan avustuksesta vuodelle 2018 ei ole vielä päätöstä.

Toimikauden toiminnasta: Yhteishanke "Oja-ja jokitutkimus" HAMK Kestävä kehitys opiskelijoiden kanssa valmistunut. Lopputuloksena julkaistiin 02.05. "Jänijärven alueen pelikirja" sekä sen esittelyanimaatio. Materiaalin perusteella työstetään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Ei osallistuta Tammelan kirppiskierrokseen eikä makkaramarkkinoille

"Jänijärven alueen pelikirja".

Linkki alueiden raportteihin ja liitetiedostoihin

Vuosikokous 14.07: Esítyslista lähetetty jäsenistölle. Esitetään vuosikokoukselle, että jäsen- ja jätemaksut, sekä palkkiot pysyvät ennallaan. Hallitukseen olisi hyvä saada uusia jäseniä muutaman vuoden välein. Hallituksen jäsenet tiedustelevat mahdollisia halukkaita. Vuosikokouksessa tullaan tiedustelemaan halukkuutta vesikasvillisuuden niittoon.

Hankkeet:

Saloistenjärvi: Pohjasedimentti puhdistettu kevättalvella. Kesän aikana sorastetaan ja tasoitetaan ja viimeistellään. Pelastuslaitoksen veneenlaskupaikka myös rakennettu. Paikan koordinaatit lisätään vielä infotauluun ja veneenlaskupaikalle.

Vesistötutkimus ja ympäristökasvatus: Vesinäytteet otettu ja lausunto saatu ensimmäisistä näytteistä. Tiedotustauluja on tilattu 7 kpl. Asennetaan kesän aikana. OP-Lounaismaa tarjosi yhditykselle kesätyöntekijän 2 viikoksi, joka avustaa taulujen asennuksessa sekä muissa ylläpitotehtävissä.


2018 HUHTIKUU


Päivitys 28.04.2018:


Jäsentiedote 1 / 2018 on julkaistu. Jäsentiedotteen liitteenä on vuosikokouskutsu / esityslista.

Jäsentiedote 1 / 2018.


2018 MAALISKUU


Päivitys 30.03.2018:


Hallitus piti 3. kokouksensa 24.03.2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Kärjen suo:

Puheenjohtaja on ollut puhelinyhteydessä maanomistajaan ja sevittänyt yhdistyksen näkemyksiä ojitustoimenpiteistä. Myös Metsäkeskus on esittänyt maanomistajalle näkemyksenänsä, että koska ei ole ollut routaa ja on esiintynyt paikallista vastustusta, niin parempi olisi antaa ojitussuunnitelman raueta. Toiveita on, että Kärjen suon ojitus jää tekemättä.

Ojatoimikunta:

Toteutetaan "Oja- ja jokitutkimus" yhteishankkeena HAMK:n Kestävä kehitys opiskelijoiden kanssa. Maastossa liikkuu opiskelijoita huhtikuun aikana ojien, jokien ja purojen ympäristöissä, joita kartan mukaan on n. 14 kpl. Opintojakso päättyy 2.5.2018, jolloin työ esitellään HAMK:ssa, Kehräämö, pieni auditoruío.

Yli-Tokon pellon/ojan fosforisieppo:

Vesinäytetietojen perusteella näytöt hyödyllisyydestä ovat ristiriitaisia. Pyydetään HAMK-opiskelijahankkeen puitteissa hyödyn arviointia: mikä olisi paras ratkaisu vähentämään laidunalueen vesistörasitusta?

Hankkeet:

Saloistenjärven rannan kunnostushanke: Rannalla pidetty "puutalkoot", jolloin pinottiin HAMK:n opiskelijoiden tekemät polttopuut, n.10 m3. Kavinkonetta odotetaan töihin lähiaikoina.

Vesistötutkimus- ja kasvatushanke: Vesinäytteet 1/2018 otettiin 21.3.2018 HAMK:n opiskelijoiden toimesta.

Tietosuoja / yhditysrekisteri:

EU:n Tietosuoja-asetus astuu voimaan 5 / 2018. Asetus koskee mm. yhdistysten jäsenrekistereitä. Toistaiseksi ei ole tietoa miten se vaikuttaa meidän jäsenrekisteriin. Asia selvitetään vuosikokoukseen mennessä.

Kesätyöntekijä:

OP-Lounaismaa rahoittaa meille kesätyöntekijän 2 viikoksi, jolloin hän osallistuu hanketiedotustaulujen pystyttämiseen ja infotaulujen huoltoon, sekä muihin huoltotöihin, mm. yhteisrannalla.

Vuosikokus päätettiin pitää 14.07.2018, klo 13:00, Kaukjärven koulu.


Päivitys 16.03.2018:

Kaukjärven osakaskunnan varsinaisen kokouksen 8.3.2018 pöytäkirja on julkaistu. Linkki pöytäkirjaan löytyy sivulta "Osakaskunta".


2018 HELMIKUU


Päivitys 21.02.2018:

Kaukjärven kylän yhteisen vesialue ja vesijättöalueiden osakaskunnan 834-411-876-4 (kalastuskunta) varsinainen kokous pidetään to 8.3.2018 klo 18.00 Kaukjärven koululla Kuumakuja 60. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä puheenjohtajalla 15.3-29.3.

Hoitokunta

Sivulla "Osakaskunta" linkki dokumentteihin "Hoitokunnan kokous 15.02.2018" ja "Toimintakertomus 2017"


Päivitys 13.02.2018:

Pohjois Tammelan vesistöjen suojeluyhdistysten, perkausyhtiöiden ja osakaskuntien edustajien yhteiskokous pidettiin Tammelan kunnantalolla 25.01.2018.

Ohessa kokouksen muistio sekä materiaalia kokouksen esityksistä

Muistio Pohjois-Tammela vesistökokous 25.1.2018.

Fundeerataan vesiyhteistyötä.

Lounais-Hämeen järvien tilanne.MUITA MIELENKIINTOISIA LINKKEJÄ KOSKIEN JÄNIJÄRVEÄ:Helsingin Yliopisto / Lammin biologisen aseman raportti vedenlaatumittauksista v. 2017 Jänijärvellä ja Heinijärvellä.

Vedenlaatuselvitys v. 2017.


Kärjensuon osalta on valmisteltu "katselmusasiakirja"

Kärjen suon katselmus 02.09.2017.


Rannan ruoppauksesta:

ELY-keskukselle tehdyllä ilmoitusmenettelyllä voi ruopata max. 500 kuutiota. Suurempi ruoppaus vaatii Aluehallintoviraston luvan.

Rannan ruoppaus


Katja Juutilainen: "Selvitys Kanta-Hämeen suokasvillisuudesta"

Kanta-Hämeen suokasvillisuusselvitys


Yle: "Metsäojitusten vaikutus vesistöihin"

Ylen juttu koskien suo- ja metsäojitusten vaikutusta vesistöihin


Alla linkki facebook-sivuille, josta löytyy kuvia "Pohjois-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista (Hanke 2).

(https://www.facebook.com/Tammelanvesistojenkunnostushankkeet)

Kuvia Pohjois Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista


28.12.2013:

Geologian tutkimuskeskus varasi alueen malminetsintään 10-tien liepeiltä.Alueen sisällä sijaitsevat Jänijärvi, Heinijärvi ja Särkijärvi. Mainittujen järvien suojeluyhdistykset päättivät tehdä yhteisen valituksen annetusta päätöksestä.

TUKESIN päätös aluevarauksesta:

TUKESIN päätös, lupatunnus VA20130049

Suojeluyhdistysten valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen:

Jätetty valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 27.12.2013.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 27.1.2014 päätöksen valituskirjelmään:

Ote Hallinto-oikeuden päätöksestä 14/0059/1.


20.11.2013:

Hämeen Ammattikorkeakoulun hankeen "OPET-ojituksen luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä" kotisivuille linkki ohessa.

OPET-ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus.


02.03.2012

YouTubessa on katsottavissa Vanajavesikeskuksen toimesta tehty video Heinijoen eroosiosuojauksesta.

Linkki videoon.13.12.2011

DI Erja Tasanko Hämeen ELY-keskuksesta on kirjoittanut katsauksen Heinijoen eroosiolaattojen toimivuudesta.

Linkki katsaukseen4.11.2011

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on tehnyt Jänijärven ja Heinijärven veden laatuselvityksen vuoden 2011 aikana. Raportti, "Vedenlaatuselvitys v.2011 oheisesta linkistä.