Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

Etusivu

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. (Rno: 191.368) (Y-tunnus: 2763657-8) (http://www.janijarvi.fi)

Liity jäseneksi.


Tervetuloa Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen sivuille!

Lyhyt katsaus:"Jänijärven seudun suojeluyhdistys 25 vuotta" v.2016.

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. on perustettu edistämään vesien suojelua toimialueellaan, joka on Jänijärvi ympäristöineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. pyrkii kokoamaan edellä mainittujen vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yhdistykset, henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven vesiensuojelun hyväksi.

www.tammelanjarvet.fi on sivusto, josta löytyy linkit ja yhteystiedot kaikille Tammelan kunnan alueen suojeluyhdistysten sivuille. Sivuilla on lisäksi mm. keskustelupalsta, blogeja, tietoa Tammelan alueen kalastuksesta, yhteystietoja ja linkkejä eri sivustoille.

Tietoa Jänijärvestä

Jänijärvi, pinta-alataan n. 83 ha, sijaitsee Tammelan kunnan pohjoisella aluella. Sen rannoille on rakennettu toistasataa kesämökkiä. Sen rannat ovat lähes täyteen rakennetut. Se on siis erittäin merkittävä virkistyskohde Forssa seudun asukkaille. Se on hyvin matala järvi, jonka keskisyvyys on n. 1,5 m. Järvi on n. 3 km pitkä ja leveys vaihtelee 0,2-1 km välillä. Siihen laskee Heinijoki, joka tulee Heinijärvestä ja siitä lähtee Peräjoki, joka laskee Loimijokeen. Sekä Heinijoki että Peräjoki sijaitsevat molemmat järven pohjoispäässä, joten koko järven veden vaihtuvuus on suhteellisen pientä.

Tammelan kunnan kotisivut

Jänijärven veden korkeus, automaattinen mittaus (Ymparisto.fi sivustolta). 0-piste on +10970 cm.

1. Vedenkorkeus taulukko (huom! mm) meren pinnasta 2 kk taaksepäin.

2. Jänijärven (3509114) + muiden järvien viimeisin mittaustulos.

3. Graafinen esitys Jänijärven vedenpinnan korkeudesta.



Ajankohtaista ja tapahtumia ! ! !


Julkaisu TAMMELASSA TAPAHTUU 2019


2019 MARRASKUU


Päivitys 07.11.2019:


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, (KVVY) haastatteli Esko Lepänkoskea aiheena Jänijärvellä tehdyt vesiensuojelutoimenpiteet. Haastatelun pohjalta on KVVY:n verkkosivuilla julkaistu asiasta kirjoitus, johonka linkki alapuolella.

"Pohjapato pelasti Jänijärven virkistyskäytön"


2019 SYYSKUU


Päivitys 27.09.2019:


HUOM! Kesäjäteastioiden viimeinen tyhjennys on torstaina, 03.10.2019, jonka jälkeen ne siirretään talvisäilytykseen. Korjattu 29.09. pvm. (oli virheellisesti 03.09.)


Päivitys 09.09.2019:


Jäsentiedote 2 / 2019.

Jäsen- ja jätelasku. Eräpäivä 30.09.2019


hall 1kok

Yhdistyksen hallitus piti 01.09.2019 ensimmäisen kokouksensa kauniin kesäsään vallitessa.

1. Hallituksen sisäiset vastuualueet pysyivät muuttumattomina. Katso sivu "Yhteystiedot".

2. Käsiteltiin vuosikokouksessa esillä olleita asioita:

- Jäsentiedote 2/2019, vuosikokouksen pöytäkirja ja jäsenmaksulasku lähetetään kaikille jäsenille joko s-postitse tai kirjepostina.

- Jäsenmaksun 2019 ja jätemaksun 2019 - 2020 eräpäivä on 30.09.2019. Merkitse MÖKKISI osoite maksun viestikenttään.

- Todettiin, että ei voida lisätä yhtä talvijäteastiaa Hakulinahontielle, koska jäteauto vaatisi mm. talvikunnossapidettävän kääntöpaikan.

3. Hankkeista:

- Saloistenjärven kunnostushanke (vastuu Heinijärven suojeluyhdistyksellä) saatettu loppuun. Kunnostuksesta saatu positiivista palautetta monelta taholta.

- Vesistötutkimus ja ympäristökasvatushanke (vastuu Jänijärven seudun suojeluyhdistyksellä) saatettu loppuun. Loppuraporttina Lammin biologisen tutkimusaseman tutkimusraportti "Jäni- ja Heinijarven vedenlaatuselvitys 2018-2019",Tutkimusraportti sekä paikalleen asennetut "Opastustaulut".

- Toimintakauden 2019 - 2020 uudelle "Reitistöhankkeelle" on saatu Louna-Plussalta hankerahoitusta 7215€ ja omaksi osuudeksi jää 2405€. Hanke sisältää:

a) Infotaulujen kehittäminen: kunnostuskohdereitin drone-kuvaaminen ja kunnostustietojen linkittäminen infotauluihin kiinnitettävään QR-koodiin. (syksy 2019-kevät 2020)

b) Yhdistyksen jäsenten käyttöön tarkoitetun patikointipolun toteuttaminen Kärjensuon puolelle maakaapelointiväylää pitkin. Laiturin ja yhteisen laavun rakentaminen sopivaan paikkaan. (6/2019-12/2020). Katselmus maanomistajien kanssa pidetty 3.7.2019, josta erillinen muistio. Eerikkilän eräopaskoulutuslinjalta olisi tarjolla kaksi opiskelijaa, jotka opinnäytetyönä tekisivät hankesuunnitelman.

c) Lempääntielle ratsastajista varoittavat liikennemerkit. Toimenpide-ehdotus jätetty ELY-keskukselle. (syksy 2019)

Pajuojan kokonaistilanteen selvittämiseksi HAMK kestävän kehityksen opiskelija tekee lopputyön Pajuojan kokonaistilanteesta. Keväällä 2018 valmistui HAMK:n oppilaiden tekemä raportti Pajuojan fosforinsaostulaitteen toiminnasta.

4. Muita esilletulleita aiheita: Pohdittiin keinoja, joilla voitaisi aktivoida jäseniä mukaan toimintaan sekä uusien mökkiläisten liittymistä yhdistyksen jäseniksi. Todettiin, että esim. tiehoitokuntien kokouksissa yhdistyksen jäsenet voisivat pitää "mainospuheen". Laitettiin pohdinnan alle oman niittolaitteen hankinta. OP-kesäduuni-työntekijälle lähetettiin kiitokset hyvin suoritetusta työstä.


2019 ELOKUU


Päivitys 30.08.2019:

Kaukjärven osakaskunta on suorittanut koekalastuksen tarkoituksenaan tutkia, onko Jänijärvessä syntynyt kuhanpoikasia.

.Koekalastuksen tulos.


Tilastoa näiden kotisivujen käyttäjistä. Sama käyttäjä on saattanut vierailla kotisivuilla useamman kerran. Kertoja ei ole tilastoitu.

2019 lokakuu 33 käyttäjää

2019 syyskuu 40 käyttäjää

2019 elokuu 33 käyttäjää

2019 heinäkuu 79 käyttäjää

2019 kesäkuu 85 käyttäjää

2019 toukokuu 88 käyttäjää

2019 huhtikuu 56 käyttäjää

2019 maaliskuu 81 käyttäjää

2019 helmikuu 46 käyttäjää


Päivitys 06.08.2019:


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.07.2019 Jänijärven yhteisrannalla. Ohessa linkit hyväksyttyihin pöytäkirjaan ja sen liitteisiin.

. Vuosikokouksen 2019 pöytäkirja.

. Toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 2018 - 2019.

. Toimintasuunnitelma kaudelle 2019 - 2020 .

. Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2019 - 2020.


2019 HEINÄKUU


Päivitys 19.07.2019:

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.07.2019 yhteisrannalla mainion kesäsään vallitessa. Paikalla oli n. 20 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen lomassa nautittiin grillimakkaraa, kahvia, teetä, mehua ja munkkeja. Hallituksesta eronneen Marja-Helena Salmion tilalle valittiin Riitta Rantala. Muut hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja valittiin uudelleen seuraavaksi toimintakaudeksi. Kokouksen pöytäkirja sekä muut dokumentin julkaistaan myöhemmin.

vuosikok1 vuosikok2

Sihteeri lukee toimintakertomusta ja puheenjohtaja ja kokousväki kuuntelee keskittyneesti.

vuosikok3 vuosikok4

Ennen kokousta ja kokouksen jälkeen makkara maistui.


Päivitys 08.07.2019:

VUOSIKOKOUS LAUANTAINA, 13.07.2019 KLO 13:00 JÄNIJÄRVEN YHTEISRANNALLA!

Vuosikokous dokumentit

. Vuosikokouksen esityslista .

. Toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 2018 - 2019.

. Toimintasuunnitelma kaudelle 2019 - 2020 .


2019 KESÄKUU


Päivitys 19.06.2019:

Hyvät Jänijärveläiset!

Vuosikokous lähestyy! Kokoonnumme yhdistyksemme sääntömääräisten asioiden käsittelyyn lauantaina 13.7. klo 13 Yhteisrannalle, Kivimäentiellä. Hallitukseen olisi todella tarvetta saada uusia henkilöitä yhteisiä asioitamme hoitamaan. Ilmoita siis rohkeasti itsesi, tai innosta naapurisi ilmoittautumaan! Tehtävä on mielekäs eikä vaadi liikaa. Soita, puhu tai laita s-postia minulle tai jollekulle muulle hallituksen jäsenelle etukäteen, tai viimeistään vuosikokouksen aikana! Myös verkkosivujamme mainiosti hoitava Erkki Salmio toivoo vähitellen seuraajaa….

Saloistenjärven erämaauimaranta, jonka olemme yhdessä Heinijärveläisten kanssa kunnostanut, on todella hieno. Siksi päätimme eilen ex tempore järjestää sinne tutustumismatkan lauantaina 20.7. yhdistyksemme väelle –siis myös sinulle! Kokoonnumme kimppakyyditystä varten Hakulinahontien kohdalla olevalle parkkipaikalle (”metsästäjien laavu”) klo 12, josta yhdessä suunnistamme Saloistenjärvelle. Toivottavasti saamme runsaan osallistumisen- tule siis mukaan! Kutsumme myös Heinijärveläiset mukaan.

Tarjolla jotain pientä purtavaa ja juotavaa.

Koko hallituksen puolesta toivotan teille kaikille Oikein Hyvää ja Rauhallista Juhannusta!

Jan Löfstedt, yhdistyksen puheenjohtaja


Lammin biologinen tutkimusasema on saanut valmiiksi raportin vv.2018 - 2019 suoritetuista Jäni- ja Heinijärven vedenlaatumittauksista. Ohessa linkki tutkimusraporttiin.

Tutkimusraportti


08.06. suoritettiin yhteisrannan vuotuiset siivous/kunnostustalkoot. Alue haravoitiin, laiturin kiinnitystolppia kunnostettiin ja rantaan levitettiin pientä luonnonkiveä estämään aaltoja viemästä rantahiekkaa veteen. Samalla päivä oli osana "Avoimet kunnostuskohteet" –tapahtumaa, jossa esiteltiin Tammelassa valmistuneita ympäristön kunnostuskohteita. Jänijärven seudun kunnostuskohteisiin tutustustui n. 15 henkilöä.

laituri haravointia


2019 TOUKOKUU


Päivitys 28.05.2019:

Loimijoen vesiviesti -hanke järjestää yhdessä Tammelan järviyhdistysten kanssa "Avoimet kunnostuskohteet -päivän" lauantaina 08.06.2019, klo 12 - 15. Päivän aikana on mahdollista tutustua erilaisiin vesistökunnostustoimiin ja niiden tekijöihin.

Tutustumiskohteet Tammelassa 08.06.

Ohjelma


2019 HUHTIKUU


Päivitys 25.04.2019:

Jäsentiedote 2019/1 on julkaistu.

. Jäsentiedote 2019 / 1 .

Vuosikokous pidetään Jänijärven yhteisrannalla 13.07.2019. Alla esityslista.

. Vuosikokouksen esityslista .


Päivitys 18.04.2019:

Jäteastioiden kesätyhjennysviikot ovat 18-40. Jäteastiat on tarkoitettu vain "kodin sekajätteelle". Lajitteluohjeita löytyy osoitteesta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n


Päivitys 14.04.2019:

Sivu "Hankkeet" on päivitetty. Sivulla pöytäkirja 30.03.2019 pidetystä Metsäkeskuksen maanomistajakokouksesta sekä hallituksen suunnitelma seuraavasta hankkeesta.


Päivitys 02.04.2019:

Kaukjärven osakaskunnan vuosikokouksessaan 19.03.2019 päättämät kalastusta, ravustusta ja sorsastusta koskevat maksut ja rajoitukset vuodelle 2019. Kalastusmerkit myy Kaukjäven TEBOIL huoltoasema.

. Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2019.


2019 MAALISKUU


Päivitys 07.03.2019:

Kaukjärven kylän yhteisen vesialue ja vesijättöalueiden Osakaskunnan 834-411-876-4 (kalastuskunta) varsinainen kokous pidetään tiistaina 19.03.2019 klo 18:00 Kaukjärven koululla, Kuumakuja 60. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä puheenjohtajalla 25.03. - 09.04.2019.

Hoitokunta

Hoitokunnan kokouksen 21.02.2019 pöytäkirja.


2019 TAMMIKUU


2018 SYYSKUU


Päivitys 03.09.2018:


Henkilötietojen käsittelyyn alettiin 25. toukokuuta soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Asetuksessa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta informoida rekisteröityjä. Tietosuoja-asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista. Seloste on organisaation sisäinen asiakirja. Jänijärven seudun suojeluyhdistys r.y. on valmistellut oman rekisteriselosteensa siitä, miten jäsenistön tietoja käsitellään. Rekisteriseloste löytyy myös sivulta "Säännöt ja jäsenyys".

Hehkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste.

25.08. suomen luononpäivänä, järjestettiin tutustumisretki Pohjois-Tammelassa suoritettuihin vesistöjen kunnostushankkeisiin. Osallistujia oli vajaa 30 Jänijärven ja Heinijärven suojeluyhdistyksistä. Kokoontuminen oli Pajulantien opastetaululla ja siitä lähdettiin Yli-Tokon "fosforisiepparille". Oja oli tällä hetkellä aivan kuiva, mutta laitteen toimintaperiaate tuli selväksi. Seuraava kohde oli Peräjoen pohjapato. Kuivuudesta johtuen veden pinta oli alhaalla, mutta pientä virtausta oli padon yli. Pysähdyttiin tarkastamaan Sammalkorventien kohdalla Heinijokeen rakennetut tulvatasanteet. Seuraava kohde oli Heinijoen eroosiolaatat. Myös Heinijoessa vesi oli alhaalla ja lisäksi kasvusto oli vallannut jokiuomaa. Seuraava pysähdys oli Kyynäräjärven pohjakynnyksellä, joka rajoittaa virtausta Kyynäräjärvestä Kuivajärveen. Retki päättyi Saloistenjärven uimarannalle, jossa oli kahvi, mehu, ym. tarjoilut. Makkaraa paistettiin nuotiolla ja osallistujien kesken vaihdettiin kuulumiset. Oikein mukava retki. Kiitos järjestäjille ja osallistujille!

kokoontuminen pohjapato

Kokoontuminen Pajulantien risteyksessä, josta jatkettiin "fosforisiepparille" ja tulomatkalla poikettiin pohjapadolla

eroosiolaatat pohjakynnys

Heinijoen eroosiolaatat olivat melkein jääneet kasvillisuuden peittoon. Toisessa kuvassa Kyynäräjärven pohjakynnys.

makkaran paisto ranta

Saloistenjärven kunnostetulla uimarannalla nautittiin virvokkeita ja nuotio odottaa makkaranpaistajia. Näkymä uimarantaan.

2018 KESÄKUU


Päivitys 20.06.2018:


Opastetaulu

Infotaulut sijaitsevat seuraavasti ja viittaavat suoritettuihin ympäristötekoihin.

Saloistenjärvi: Uimarannan kunnostus.

Hylönojalla: Selkeytysallas.

Kuivajärven - Saloistenjärven kannaksella: Pohjapadot.

Heinämaantiellä, Kalevan kohdalla: Ferritannostelija.

Saloisten tienhaarassa: Eroosiolaatat.

Sammalkorventien risteys: Yhteisranta, Heinijoessa tulvatasanteet ja Heinijoen suun ruoppaus.

Pajulantien risteys: Ferritannostelija, Peräjoen pohjapato.


Päivitys 04.06.2018:


Hallitus piti 4. kokouksensa 19.05.2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Toimikauden toiminnasta: Yhteishanke "Oja-ja jokitutkimus" HAMK Kestävä kehitys opiskelijoiden kanssa valmistunut. Lopputuloksena julkaistiin 02.05. "Jänijärven alueen pelikirja" sekä sen esittelyanimaatio. Materiaalin perusteella työstetään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.

"Jänijärven alueen pelikirja".

Linkki alueiden raportteihin ja liitetiedostoihin


Päivitys 13.02.2018:

Pohjois Tammelan vesistöjen suojeluyhdistysten, perkausyhtiöiden ja osakaskuntien edustajien yhteiskokous pidettiin Tammelan kunnantalolla 25.01.2018.

Ohessa kokouksen muistio sekä materiaalia kokouksen esityksistä

Muistio Pohjois-Tammela vesistökokous 25.1.2018.

Fundeerataan vesiyhteistyötä.

Lounais-Hämeen järvien tilanne.



MUITA MIELENKIINTOISIA LINKKEJÄ KOSKIEN JÄNIJÄRVEÄ:



Helsingin Yliopisto / Lammin biologisen aseman raportti vedenlaatumittauksista v. 2017 Jänijärvellä ja Heinijärvellä.

Vedenlaatuselvitys v. 2017.


Kärjensuon osalta on valmisteltu "katselmusasiakirja"

Kärjen suon katselmus 02.09.2017.


Rannan ruoppauksesta:

ELY-keskukselle tehdyllä ilmoitusmenettelyllä voi ruopata max. 500 kuutiota. Suurempi ruoppaus vaatii Aluehallintoviraston luvan.

Rannan ruoppaus


Katja Juutilainen: "Selvitys Kanta-Hämeen suokasvillisuudesta"

Kanta-Hämeen suokasvillisuusselvitys


Yle: "Metsäojitusten vaikutus vesistöihin"

Ylen juttu koskien suo- ja metsäojitusten vaikutusta vesistöihin


Alla linkki facebook-sivuille, josta löytyy kuvia "Pohjois-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista (Hanke 2).

(https://www.facebook.com/Tammelanvesistojenkunnostushankkeet)

Kuvia Pohjois Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista


28.12.2013:

Geologian tutkimuskeskus varasi alueen malminetsintään 10-tien liepeiltä.Alueen sisällä sijaitsevat Jänijärvi, Heinijärvi ja Särkijärvi. Mainittujen järvien suojeluyhdistykset päättivät tehdä yhteisen valituksen annetusta päätöksestä.

TUKESIN päätös aluevarauksesta:

TUKESIN päätös, lupatunnus VA20130049

Suojeluyhdistysten valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen:

Jätetty valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 27.12.2013.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 27.1.2014 päätöksen valituskirjelmään:

Ote Hallinto-oikeuden päätöksestä 14/0059/1.


20.11.2013:

Hämeen Ammattikorkeakoulun hankeen "OPET-ojituksen luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä" kotisivuille linkki ohessa.

OPET-ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus.


02.03.2012

YouTubessa on katsottavissa Vanajavesikeskuksen toimesta tehty video Heinijoen eroosiosuojauksesta.

Linkki videoon.



13.12.2011

DI Erja Tasanko Hämeen ELY-keskuksesta on kirjoittanut katsauksen Heinijoen eroosiolaattojen toimivuudesta.

Linkki katsaukseen



4.11.2011

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on tehnyt Jänijärven ja Heinijärven veden laatuselvityksen vuoden 2011 aikana. Raportti, "Vedenlaatuselvitys v.2011 oheisesta linkistä.