Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

Etusivu

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. (Rno: 191.368) (Y-tunnus: 2763657-8) (http://www.janijarvi.fi) (sähköposti: janijarvensuojeluyhdistys@gmail.com)

FB logo Facebook: Jänijärven seudun suojeluyhdistys

logo

Liity jäseneksi.


Tervetuloa Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen sivuille!

Lyhyt katsaus:"Jänijärven seudun suojeluyhdistys 25 vuotta" v.2016.

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. on perustettu edistämään vesien suojelua toimialueellaan, joka on Jänijärvi ympäristöineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. pyrkii kokoamaan edellä mainittujen vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yhdistykset, henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven vesiensuojelun hyväksi.

Tietoa Jänijärvestä

Jänijärvi, pinta-alataan n. 83 ha, sijaitsee Tammelan kunnan pohjoisella aluella. Sen rannoille on rakennettu toistasataa kesämökkiä. Sen rannat ovat lähes täyteen rakennetut. Se on siis erittäin merkittävä virkistyskohde Forssa seudun asukkaille. Se on hyvin matala järvi, jonka keskisyvyys on n. 1,5 m. Järvi on n. 3 km pitkä ja leveys vaihtelee 0,2-1 km välillä. Siihen laskee Heinijoki, joka tulee Heinijärvestä ja siitä lähtee Peräjoki, joka laskee Loimijokeen. Sekä Heinijoki että Peräjoki sijaitsevat molemmat järven pohjoispäässä, joten koko järven veden vaihtuvuus on suhteellisen pientä.

Tammelan kunnan kotisivut

Jänijärven veden korkeus, automaattinen mittaus (Ymparisto.fi sivustolta). 0-piste on +10970 cm.

1. Vedenkorkeus taulukko (huom! mm) meren pinnasta 2 kk taaksepäin.

2. Jänijärven (3509114) + muiden järvien viimeisin mittaustulos.

3. Graafinen esitys Jänijärven vedenpinnan korkeudesta.(Automaattinen vedenkorkeuden mittaus on päättynyt Jänijärven osalta.)Ajankohtaista ja tapahtumia ! ! !


"TAMMELASSA TAPAHTUU 2024" -julkaisu.

20.07.2024, klo 13:00, Yhdistyksen vuosikokous yhteisrannalla.


2024 HEINÄKUU


Päivitys 10.07.2024:

Osakaskunta tiedottaa ravustuksesta Osakaskunnan sivulla olevalla tiedotteella.


Päivitys 04.07.2024:

TIEDOKSI

Vesikasvien niitto tapahtuu elokuussa, sitä ennen tulee ilmoittaa yhdistykselle niiton tarpeellisuudesta. Niiton hoitaja pyytää asukkaita myös valitsemaan paikat mihin niittojätteet voi jättää. Niittoa koordinoi Susanna Lieto ( Ks. Yhteystiedot). Niitto on asialistalla vuosikokouksessa, tervetuloa!


2024 KESÄKUU


Päivitys 04.06.2024:

Hallitus piti neljännen kokouksensa 26.05. 2024. Pöytäkirja alla.

Hallituksen Pöytäkirja 26.05.2024.


TIEDOKSI

Kotisivujen toiminnassa on ollut ongelmia maalis - huhtikuussa johtuen siitä että ulkomaiset hakukoneet ovat vierailleet ahkerasti sivuillamme. Webhosting palvelumme tuottaja siirtää palvelimiaan uuteen palvelinsaliin, josta saattaa tulla katkoksia kotisivujen toimintaan aikana 13. - 14.06.


roskis,

Tässä esimerkki siitä, miten EI PIDÄ TOIMIA. Kartonki pitää itse toimittaa asianomaiseen kierrätyspisteeseen, kuten muutkin kierrätettävät materiaalit. Ohjeet löytyvät LHJ: kotisivuilta (https://lhj.fi). Jäteastiamme on tarkoitettu ns. seka- eli yhdyskuntajätteelle, josta on erotettu kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava jäte.


2024 HUHTIKUU


Päivitys 16.04.2024:

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys tiedottaa!

Viime syksyn ja talven aikana olemme intensiivisesti tiivistäneet yhteistyötämme muiden Tammelan vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Keskustelujemme keskiössä on ollut yhteinen uhka, erityisesti Rio Tinton malminetsintä Pohjois-Tammelassa. On huolestuttavaa, että lähes puolet Tammelan pinta-alasta on joko suoraan tai epäsuorasti malminetsintä varauksen kohteena, sisältäen Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistojen alueet.
Olemme tehneet yhteistyössä Heinijärven suojelun kanssa sekä muistutuksen että valituksen Rio Tinton lupa prosesseihin liittyen. Tavoitteenamme on varmistaa, että alueen herkät ekosysteemit ja vesistöt säilyvät koskemattomina ja suojeltuina.
Suojelutyön edistyminen edellyttää huomattavaa ajan ja voimavarojen käyttöä, erityisesti laajojen selvitysten tekemistä sekä lupaprosessien ja valitusten asianmukaista valmistelua.
Lisäksi olemme käsitelleet ja selvittäneet jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä, tarkastelleet Jänijärven ekosysteemin hyvinvointia ja suunnitelleet kasvillisuuden niittämistä. Otimme myös osaa Vohlassaaren ulkoilutapahtumaan, jossa oli läsnä useita muitakin suojeluyhdistyksiä.

Hallitus kokoontui Koivu ja Kuusi Eräkeskuksessa 6.4.2024. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

1. Päätimme jatkaa kaislikon ja vesikasvillisuuden niittämistä kesällä 2024. Pyrimme tänä vuonna kohdentamaan niitot asukkaiden pyyntöjen mukaisesti. Olethan yhteydessä janijarvensuojeluyhdistys@gmail.com
2. Jäsenmaksu nousee 30 euroon. Tämä päätös perustuu muun muassa kaivosvalituksien käsittelymaksuihin, jotka ovat noin 250–350 euroa, sekä muihin yhdistyksen toimintakuluihin.
3. Yhteisrannan siivoustalkoiden ajankohdaksi vahvistui 18.5. kello 9.00.
4. Vuosikokous järjestetään yhteisrannalla 20.7.2024 kello 13.00.
5. Jätteenkeräyksen kesäkausi alkaa 29.4 ja jatkuu aina 6.9. asti. (viikot 18-40) Tyhjennys kahden viikon välein torstai-perjantai. Kesäaikaiset roska-astiat voi ottaa käyttöön tulevana viikonloppuna. Huom. Mökin irtaimisto, romut tai rakennusjäte eivät kuulu yleisiin jäteastioihin.

--> Jänijärven alueella on ollut useamman mökin kohdalla omistajanvaihdos viime vuosien aikana. Jos tämä maili ei tavoita uusia naapureitasi, pyydäthän heitä olemaan yhteydessä janijarvensuojeluyhdistys@gmail.com.Saamme lisättyä jäsenet postituslistalle sekä tiedotettua heitä jäsen -ja jätemaksuista. Kiitos.

yt

Hallitus


Päivitys 05.04.2024:


TIEDOKSI

kartta 1, kartta 2

Kuvan teksti:

RIO TINTO suorittaa Huhtikuun ja Joulukuun välisenä aikana geologista maastokartoitusta ja lohkare-etsintää oheisen kuvan esittämillä alueilla. Se tarkoittaa pienien lohkarenäytteiden ottamista vasaralla kemiallista analyysia varten. Tämä vastaa niinsanottua kansannäytetoimintaa, jolla on Suomessa pitkät perinteet.

Etsintätyötä suorittavat henkilöt kulkevat maastossa jalkaisin. Muita mahdollisia tutkimuksia ovat erilaiset kävellen tehtävät geofysikaaliset mittaukset. Emme tule pihoille, emme tallo viljelyksiä emmekä häiritse kotieläimiä. Maastokäynnit ovat satunnaisia ja lyhytkestoisia. Tutkimuksista ei aiheudu haittaa ympäristölle.

Ottakaa yhteyttä, mikäli mieleen tulee kysymyksiä.

Rio Tinto, Maria Lohela, maajohtaja, 050 512 0789, maria.lohela@riotinto.com


Kaukjäven osakaskunnan varsinainen kokous 14.03.2024 on pidetty ja kokousasiakirjat löytyvät sivulta "Osakaskunta".


2024 HELMIKUU


Päivitys 27.02.2024:


No ei se luvattu aurinkoinen pikkupakkas sää ihan toteutunut. Tammelan vesiensuojeluyhdistysten yhteinen Vohlassaaren yleisötapahtuma päätettiin sitten viettää Lamalanrannassa. Sen verran liukas jää ja paljon vettä. Moni silti kävi saaressakin. Yli kaksisataa kävi tutustumassa vesiensuojeluyhdistysten ja luonto- ja eräyrittäjiin. Tarjolla oli Makulihan Erä-Jorma makkaraa, muurinpohjalättyjä ja nokipannukahvia. Sääkin oli kuitenkin suosiollinen.

lamala, vohlassaari


TIEDOKSI

Jänijärven seudun suojeluyhdistys r.y on lähettänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituskirjelmän, jossa yhdytään Heinijärven suojelu r.y:n 13.02.2024 Vaasan hallinto-oikeuteen tekemään valitukseen koskien Rio Tinton helikopterilentojen aiheuttamasta häiriöstä ja melusta ympäristölle. Valitus päätökseen ympäristönsuojelulain (527/214) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta sekä vaatimus päätöksen täytäntöönpanon perumisesta. Asia on vireillä.


Päivitys 05.02.2024:


TIEDOKSI!

Helikopteri malminetsintämittalaitteineen lentää kartan alueella eli myös Jänijärven seudun yllä 19.2. - 15.3. välisenä aikana.

lentokartta


Kaukjärven vesialue-Osakaskunnan hoitokunta piti kokouksen 1.2.2024 Heikkilässä

Hoitokunnan Pöytäkirja 01.02.2024.


2024 TAMMIKUU


Päivitys 10.01.2024:


Puheenjohtajamme Jan Löfstedt oli paikalla Rio Tinton keskustelutilaisuudessa. Alla hänen terveisensä tilaisuudesta.

Terveisiä kunnantalolta - kiva Ari, että pääsit paikalle, Kiitos! Aika kärjekkäästi yleisöstä haastoimme RioTintoa ja vähän kuntaakin.... Helmi-maaliskuun aikana tekevät helikopterilla matalalentona -vain 35m -sähkömagneettista mittausta hiton isolla häkkyrällä -50m läpimitaltaan. 100m välein olevia siivuja lentelevät. Yhteensä 1600km jos ymmärsin oikein. Hinta noin 300tuhatta.  (Muistatte varmaan minkä metelin viime kesäinen lannoitushelikopteri piti ). Loppusyksystä kairauksia - jopa 500m syvyyteen - hinta a 200e metri.  Rahaa siis panevat palamaan rutkasti - puhuu kovasta toiveesta löytää merkittävä, kaivokseksi asti kelpaava esiintymä - mikä siis on etsintäyhtiön ainoa tehtävä ja olemassaolon syy. "Ei meillä mitään suunnitlemia kaivoksen suhteen ole - aivan liian varhaista  -no ihan varmasti on jo ainakin jotain hahmotelmia, "jos sattuisi löytymään" jne....mutta Maria Lohela niin (ent poliitikon tavoin) kiemurteli vastaamatta kysymykseen tai vastaten ihan muuhun tai ympäripöyreästä tai vedoten "Yhteiseen hyvään tulevaisuuteen" joka vaatii uusia mineraaleja. No teitenkään kaivosteollisuutta ei kiinnosta edistää kierrätystä" - esim litiumista vissiin kiertoon tulee alle 10%.  Ja esim Aalto Yliopiston energiaprof Peter Lund eräässä podcastissa viime syksynä piti litiumiin perustuvan energian tallentamisen "ihan mennen ajan menetelmänä" - ei sijoittaisi rahojaan litium-osakkeisiin - aivan muut keinot nousussa - jopa suola-ligniini- akku jota Suomessa kehitetään vaikuttaa lupaavalta.
Mutta Hienoa että Hallinto-oikeudella oli rohkeutta laittaa Viiankiaavan etsintä hyllylle - se on ihan Torronsuota vastaava erittäin herkkä ja ainutlaatuinen paikka!

Viimeinen lause viittaa YLE:n uutiseen, jossa kerrotaan, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Tukesin myönteisen päätöksen Anglo American kaivosyhtiölle malminetsinnästä Viiankiaavan suojelualueelle. Viiankiaapa on Sodankylän alueella Natura 2000- luonnonsuojelualuetta ja yksi Euroopan suurimmista luonnontilaisista suoalueista.


Päivitys 04.01.2024:

Rio Tinto järjestää ma. 08.01.2024, klo 18 Tammelan Kunnantalolla kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jossa kerrotaan heidän malminetsinnästään Forssan ja Tammelan alueella. Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen. Tervetuloa.

Rio Tinto kutsu


2023 SYYSKUU


Päivitys 15.09.2023:

HALLITUS TIEDOTTAA

!!Tärkeää tietoa jäsenille, koskien jätehuoltoa ja jäsenyyttä.!!

Meidän tulee ilmoittaa viranomaiselle, Forssan jätelautakunnalle Jänijärven jätekimppaan kuuluvat jäsenet. Eli ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsen- ja jätemaksun. Jos siis haluat saada Jänijärvellä olevan kiinteistösi ilmoitetuksi osana jätekimppaa, niin varmista, että olet maksanut Jänijärven jäsen-ja jätemaksusi, MYÖS rästissä olevat. Otathan huomioon, että joudut itse järjestämään ja kustantamaan kiinteistösi jätehuollon, jollet kuulu yhteiseen jätekimppaan.

Huolehdithan, että suoritat maksun viimeistään 20.9.2023.

Jäsenmaksun maksutiedot:
Maksun saaja: Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry
Viestikenttä: mökkisi osoite
Tilinumero:FI6350250220183115
Kesämaksu 50€ (20€ + 30€)
Koko vuosi 83€ (20€ + 30€ + 33€)

Ystävällisin terveisin
Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry
Hallitus


2023 ELOKUU


Päivitys 12.08.2023:

Vuosikokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. Ohessa pöytäkirja sekä tomintakertomus menneeltä kaudelta ja toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle.

Vuosikokouksen 22.07.2023 Pöytäkirja.

Toimintakertomus vv. 2022-2023.

Toimintasuunnitelma vv. 2023-2024.

Hallitus piti järjestäytymikokouksen 27.07.2023. Ohessa kokouksen pöytäkirja.

Hallituksen pöytäkirja 27.07.2023.

Jäsentiedote 2 / 2023 on julkaistu. Sisältää mm. ohjeet jäsenmaksuun.

Jäsentiedote 2 / 2023 .


2023 HEINÄKUU


Päivitys 23.07.2023:

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin yhteisrannalla 22.07.2023. Jäseniä oli paikalla n. 20 päättämässä yhteisistä asioista ja nauttimassa kauniista kesäsäästä sekä pinestä tarjoilusta. Kokouksen pöytäkirja liitteineen julkaistaan kunhan pöytäkijantarkastajat ovat hyväksyneet sen.

kuva1 kuva2

kuva3 kuva4


Päivitys 19.07.2023:

Metsäkeskus on julkaissut 02.05.2023 hankesuunnitelman koskien "Tammelan Jänijärven luonnonhoitohanke - vesiensuojelu". Katso suunnitelma sivulta "Hankkeet".


2023 HUHTIKUU


Heinijärven ja Jänijärven yhteishanke "Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu" on saatettu päätökseen.
Loppuraportti luettavissa sivulta "Hankkeet"


Päivitys 12.04.2023

Malminetsintää taas Tammelan alueella.

Mineraalien etsintä on taas käynnissä myös Tammelassa. Alueella on arveltu olevan varsinkin kuparia ja nikkeliä, mutta myös vihreään siirtymään tarvittavia alkuaineita, ja ulkomaiset kaivosyhtiöt ovatkin aktivoituneet varaamalla malminetsintäalueita.

Englantilais-australialainen kaivosyhtiö Rio Tinto Exploration Finland on hakenut malminetsintälupaa Pohjois-Tammelaan, Metsähallituksen omistamaan maa-alueeseen Särkijärven eteläpuolella, (Särkisuo, pinta-ala 600 ha)

Mahdollisen kaivostoiminnan aloittaminen on saanutkin vesiensuojeluyhdistykset ja monet muut toimijat havahtumaan ja tekemään muistutuksen TUKESiin. Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys on tehnyt muistutuksen. Muistutuksessa edellytetään ensisijaisesti, että TUKES pysäyttää malminetsintälupaprosessin.

Myös Särkijärven ja Heinijärven yhdistykset ovat tehneet omat muistutukset.

Vasta kun TUKESin myöntämä etsintälupa on lainvoimainen, eli kun valitukset on käsitelty, voi Rio Tinto aloittaa malminetsinnän.

Tukesin kuulutus ja Rio Tinton malminetsintähakemus

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen muistutus Tukesiin.

Rio Tinto järjestää ti. 18.04.2023, klo 18 Tammelan Kunnantalolla kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jossa kerrotaan heidän työstään. Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen. Tervetuloa. Kysymykset Maria Lohela, yhteisökoordinaattori, puh. 050 5120789, maria.lohela(at)riotinto.com.

Forssan lehti


2023 TAMMIKUU


Päivitys 13.01.2023

Viime syksynä suoritettiin Jänijärvellä ja Heinijärvellä sedimenttitutkimus ja koekalastus. Tutkimustulokset on saatu ja ne pääsee lukemaan allaolevista linkeistä.

Vuonna 2019 aloitti toimintansa Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue, johonka Jäni-ja Helínijärvi kuuluvat. Koekalastusraportti lisätään ko. kalatalousalueen kotisivuille.

Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022.

Heini- ja Jänijärven sekä Heinijoen sedimenttitutkimus syksyllä 2022.


2023


MUITA MIELENKIINTOISIA LINKKEJÄ KOSKIEN JÄNIJÄRVEÄ:


2016.07.09. Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry.:n 25 v. juhlakokous ja yhteisrannan vihkiminen.

09.07.2016 vietettiin suurta juhlaa, kun yhdistys täytti 25 v. Samassa yhteydessä suoritettiin yhteisrannan virallinen vihkiminen käyttöön. Vihkimisen suoritti kutsuttuna ministeri Sirkka-Liisa Anttila. Hän saapui paikalle hevoskyydillä.

hevoskyyti.... avaussanat

Ministeri Anttila saapuu hevoskyydillä juhlapaikalle. Juhlakokouksen avaussanat lausuu Jan Löfstedt.

Anttila puhe.... vihkiminen

Ministeri Anttila pitää juhlapuheen ja senjälkeen suorittaa yhteisrannan vihkimisen.

25v. juhlavuosikokouksen avauspuhe, Jan Löfstedt.

Yhteisrannan virallinen avaaminen, Jan Löfstedt.


Antti Polvisen opinnäytetyö "Kärkistenojan valuma-alueen Jänijärveä rasittavan kuormituksen pienentäminen". opinnäytetyö luettavissa allaolevasta linkistä. Se on laaja katsaus myös Kärjensuon tilanteeseen ja lisäksi työhön on kerätty materiaalia Jänijärvestä tehdyistä tutkimuksista.

Opinnäytetyö Antti Polvinen 2021.

Metsähallitus kunnostaa kalavesiä uudella mallilla – samalla monet riistalajit hyötyvät | Tekniikkatalous

Kalavesien kunnostus

Pohjois Tammelan vesistöjen suojeluyhdistysten, perkausyhtiöiden ja osakaskuntien edustajien yhteiskokous pidettiin Tammelan kunnantalolla 25.01.2018.

Ohessa kokouksen muistio sekä materiaalia kokouksen esityksistä

Muistio Pohjois-Tammela vesistökokous 25.1.2018.

Fundeerataan vesiyhteistyötä.

Lounais-Hämeen järvien tilanne.

"Jänijärven alueen pelikirja".

Linkki alueiden raportteihin ja liitetiedostoihin

Helsingin Yliopisto / Lammin biologisen aseman raportti vedenlaatumittauksista v.2018 - 2019 Jänijärvellä ja Heinijärvellä.

Lammin biologinen tutkimusasema 15.06.2019: "Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys 2018 - 2019".


Esko Lepänkosken haastattelun pohjalta KVVY:n verkkosivuilla julkaistu kirjoitus.

"Pohjapato pelasti Jänijärven virkistyskäytön"


Keväällä 2018 valmistui HAMK:n oppilaiden tekemä HMK: kevät 2018, Jänijärvi Fosforinsaostuslaite.


Helsingin Yliopisto / Lammin biologisen aseman raportti vedenlaatumittauksista v. 2017 Jänijärvellä ja Heinijärvellä.

Lammin biologinen tutkimusasema 11.12.2017:"Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v.2017".


Kärjensuon osalta on valmisteltu "katselmusasiakirja"

Kärjen suon katselmus 02.09.2017.


Rannan ruoppauksesta:

ELY-keskukselle tehdyllä ilmoitusmenettelyllä voi ruopata max. 500 kuutiota. Suurempi ruoppaus vaatii Aluehallintoviraston luvan.

Rannan ruoppaus


Katja Juutilainen: "Selvitys Kanta-Hämeen suokasvillisuudesta"

Kanta-Hämeen suokasvillisuusselvitys


Yle: "Metsäojitusten vaikutus vesistöihin"

Ylen juttu koskien suo- ja metsäojitusten vaikutusta vesistöihin


Alla linkki facebook-sivuille, josta löytyy kuvia "Pohjois-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista (Hanke 2).

(https://www.facebook.com/Tammelanvesistojenkunnostushankkeet)

Kuvia Pohjois Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista


28.12.2013:

Geologian tutkimuskeskus varasi alueen malminetsintään 10-tien liepeiltä.Alueen sisällä sijaitsevat Jänijärvi, Heinijärvi ja Särkijärvi. Mainittujen järvien suojeluyhdistykset päättivät tehdä yhteisen valituksen annetusta päätöksestä.

TUKESIN päätös aluevarauksesta:

TUKESIN päätös, lupatunnus VA20130049

Suojeluyhdistysten valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen:

Jätetty valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 27.12.2013.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 27.1.2014 päätöksen valituskirjelmään:

Ote Hallinto-oikeuden päätöksestä 14/0059/1.


20.11.2013:

Hämeen Ammattikorkeakoulun hankeen "OPET-ojituksen luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä" kotisivuille linkki ohessa.

OPET-ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus.


02.03.2012

YouTubessa on katsottavissa Vanajavesikeskuksen toimesta tehty video Heinijoen eroosiosuojauksesta.

Linkki videoon.13.12.2011

DI Erja Tasanko Hämeen ELY-keskuksesta on kirjoittanut katsauksen Heinijoen eroosiolaattojen toimivuudesta.

Linkki katsaukseen4.11.2011

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on tehnyt Jänijärven ja Heinijärven veden laatuselvityksen vuoden 2011 aikana. Raportti, "Vedenlaatuselvitys v.2011 oheisesta linkistä.