Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

Ympäristö asiat

Kokonaisvaltainen jäteasioiden hoito hallituksessa kuuluu varapuheenjohtaja Petri Tammisen vastuualueeseen.


Päivitys 02.08.2020:

Jäsen- ja jätemaksut vuodelta 2020:

Yhdistyksen vuosikokous on vahvistanut seuraavat maksut vuodelta 2020: jäsenmaksu 20 €, kesäaikainen jätekeräysmaksu 25 € ja talviaikainen jätekeräysmaksu 30 €.


Jätteenkeruuseen on tullut syksystä 2014 sellainen muutos, että yhdistyksen jätteenkeräyksen piiriin voi liittyä kaikki seudun asukkaat ympärivuotisesti. Se edellyttää, että on maksanut 1) yhdistyksen jäsenmaksun, 2) kesäaikaisen jätekeräysmaksun, 3) talviaikaisen jätekeräysmaksun.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, joka hoitaa alueellisia kierrätyspisteitä, perii aina kiinteistökohtaisen perusmaksun Suojeluyhdistyksen jätetyhjennysmaksujen lisäksi.

Talvikautena jäteastioita on lukumääräisesti vähemmän, kuin kesällä ja ne on sijoitettu siten, että ne palvelevat parhaiten käyttäjiä. Jäteasioiden yhteyshenkilö on Petri Tamminen.

Jäteastiat:

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry. hoitaa jäteastioita yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneiden käyttöön. Jäteastioiden sijoituspaikat ovat: Pajulantie 2kpl, Sammalkorventie 2kpl, Rantalantie 2kpl, Jänijärventie 1kpl, Kivimäentie 1kpl, Niemeläntie 1kpl Hakulinahontie 1kpl ja Räyskänmäentie 2kpl. Lisäksi yhteisrannan käytössä on oma jäteastia, jota hoitaa Osakaskunta.

Kesäkauden jäteastiat tuodaan toukokuun alussa ja poistetaan syyskuun lopussa. Tyhjennys joka toinen viikko torstai-perjantai ajalla 1.5.- 30.9. Talvikautena (loka- huhtikuu) jätteiden tuominen jäteastioiden sijoituspaikoille luontoon on ehdottomasti kielletty.

Talvikautena jätteet kerätään talvikautena käytössä oleviin jäteastioihin. Niiden sijoituspaikat ovat: Sammalkorventie 1 kpl, Rantalantie 1 kpl ja Pajulantie 2 kpl.

Jäteastioihin saa tuoda vain nk. sekajätettä, jota syntyy normaalissa kotitaloudessa. Sähkö- ja elektroniikkaromu, ongelmajätteet, kyllästetty puu, pakkauslasi, ikkunalasi ilman pokia, paperi, kierrätyskartonki ja metallit on toimitettava ao. kierrätyspisteisiin.

Lajitteluohjeita saa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n internet sivuilta

Jätemaksut vahvistetaan vuosikokuksessa heinä - elokuussa:

Jätetyhjennysmaksu on mökkikohtainen. Jos sinulla on useampi mökki ja niissä vuokralaisia, niin pitää myös niistä mökeistä maksaa jätetyhjennysmaksut.

Jäsen- ja jätetyhjennysmaksun suorittaneet ilmoitetaan jätelautakunnalle ja tyhjennystä suorittavalle kuljetusliikkeelle, jolloin se ei laskuta varsinaista kiinteistökohtaista jätetyhjennysmaksua. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy perii aina kiinteistökohtaisen perusmaksun Suojeluyhdistyksen jätetyhjennysmaksun lisäksi.

Linkkejä:

Tammelan kunnan jätehuoltopalvelut.

Haja-asutuksen jätevesi (Tammelan kunta)

Haja-asutuksen jätevesiin liittyviä kysymyksiä.(Ymparisto.fi)