Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

Hankkeet


Päivitys 19.07.2023:

Metsäkeskus on julkaissut 02.05.2023 hankesuunnitelman koskien "Tammelan Jänijärven luonnonhoitohanke - vesiensuojelu". Suunnitelma sisältää dokumentit: "Alueellinen suunnitelma", kartat "Jänijärvi lähestymiskartta", "Jänijärvi Toimenpidekartat" ja "Hankehaku pyyntö". Suunnitelma sisältää yhteensä 13 toimenpidettä Jänijärven ympäristössa. Suunnittelu ja toteutus vuosien 2023 - 2026 aikana. Alla linkit dokumentteihin.

Alueellinen toimenpide suunnitelma.

Jänijärvi, lähestymiskartta.

Toimepidekartat.

Hankehakupyyntö.


Päivitys 18.04.2023:


Heinijärven ja Jänijärven yhteishanke "Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu" on saatettu päätökseen.

Hankkeen tarkoituksena oli koota yhteen aikaisempien vuosien tutkimukset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä ja laatia arvio toimista, joihin tulisi keskittyä. Tavoitteena oli tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä.
Hankkeeseen liittyen marraskuussa 2022 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksella teetettiin sedimenttitutkimus Heini- ja Jänijärvellä. Tutkimus antaa hyviä viitteitä molempien järvien yhdistysten toimijoille jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Heini- ja Jänijärven sekä Heinijoen sedimenttitutkimus syksyllä 2022.

Metsäkeskus on samalle valuma-alueelle tenyt toimenpidesuunnitelman, joka mahdollisesti toteutuessaan tuottaa samansuuntaisen lopputuloksen meidän hankkeemme kanssa.

Korona hankaloitti hankkeen etenemistä ja mm. sen vuoksi yleisötilaisuuksia ei voitu järjestää.

Loppuraportti Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu 2020-2022.


Päivitys 29.09.2021:


Yhteishanke etenee
Tämän vuoden käynnissä ollut Heinijärven ja Jänijärven yhteishanke – Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu - on hyvässä vauhdissa. Huolimatta koronakurimuksesta, hankeryhmä on kokoontunut etänä säännöllisesti ja asiat etenevät. Seuraava tärkeä välietappi on keskustelutilaisuus sellaisten maan- ja kiinteistönomistajien kanssa, joiden alueita hanke saattaa koskea. Tärkeässä roolissa on myös Metsäkeskus, jonka rinnakkainen hanke lomittuu meidän hankkeeseemme. Maanomistajien yhteinen keskustelutilaisuus on suunnitelmissa syksyn aikana.


Päivitys 02.06.2021:

Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu

Päivitys 10.5.2021

Hankkeen kokonaiskustannus on 16.240 euroa, ja Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hakemuksen mukaisesti avustusta 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, eli 8.120 euroa. Heinijärven osuus hankkeen kustannuksista on 1.190 euroa. Metsäkeskuksella on käynnistymässä hanke, jossa suunnitellut toimenpiteet ovat samansuuntaisia oman hankkeemme kanssa. Hankkeita koordinoidaan rinnakkain, ja edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Mikä hanke?
Yhdistyksemme on yhdessä Heinijärven suojeluyhdistyksen kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tarkoituksena on koota yhteen aikaisempien vuosien tutkimustulokset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä. Niiden pohjalta laaditaan asiantuntija-arvio toimista, joihin tulisi keskittyä. Aikaisemmista hankkeista poiketen hankealue ulottuu nyt aiempaa laajemmalle ja kattaa koko valuma-alueen. Tavoitteena on tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä.
Hankkeesta hyötyvät Heinijärven, Heinijoen ja Jänijärven lähialueen asukkaat, mökkiläiset, vesistöjen käyttäjät sekä luontomatkailijat ja retkeilijät.
Ennen hankkeen käynnistämistä järjestämme yleisötilaisuuksia, joihin toivotamme kaikki asianosaiset tervetulleiksi mukaan kertomaan toiveistaan ja mahdollisista huolistaan alueen vesien tilan parantamiseksi.


Päivitys 23.04.2021:

ELY-keskukselta on tullut myönteinen päätös seuraavasta hankkeesta, joka koskee Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelua. Hanke toteutetaan Heinijärven Suojeluyhdistyksen kanssa ja on arvoltaan 16240 €. Hankevastaajamme Esko Lepäkoski jää sivuun toiminnastamme ja nyt tarvitsisimme uusia innokkaita harrastajia mukaan toimintaan. Vuosikokous pidetään Heinäkuussa ja siellä valitaan uusi hallitus. Toivomme, että uusia harrastajia ilmoittautuu mukaan.

Kuvaus hankkeesta:
Heinijärven Suojeluyhditys on yhdessä Jänijärven suojeluyhdistyksen kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tarkoituksena on koota yhteen aikaisempien vuosien tutkimustulokset ja kokemukset kunnostustoimenpiteistä. Niiden pohjalta laaditaan asiantuntija-arvio toimista, joihin tulisi keskittyä. Aikaisemmista hankkeista poiketen hankealue ulottuu nyt aiempaa laajemmalle ja kattaa koko valuma-alueen. Tavoitteena on tasata järvien veden pinnan vaihteluita, vähentää kuormitusta ja liettymistä sekä sitä kautta saattaa järvet luonnolliseen tilaan pitkällä aikavälillä. Hanke käynnistynee keväällä 2021, ja sille on haettu rahoitusta ELY-keskukselta. Hankkeesta hyötyvät Heinijärven, Heinijoen ja Jänijärven lähialueen asukkaat, mökkiläiset, vesistöjen käyttäjät sekä luontomatkailijat ja retkeilijät. Ennen hankkeen käynnistämistä järjestämme yleisötilaisuuksia, joihin toivotamme kaikki asianosaiset tervetulleiksi mukaan kertomaan toiveistaan ja mahdollisista huolistaan alueen vesien tilan parantamiseksi.


Päivitys 26.08.2020:


Hankkeeseen kuuluvat "Dronekuvaukset" on suoritettu ja editoitu valmiiksi. Yhdistykselle on avattu YouTube- tili, jolle videot on tallennettu. Alla linkki YouTube- sivulle, jolta videot avautuvat. Vielä tulee opastetauluihin "QR"-koodi, joka avaa kutakin kunnostuskohdetta käsittelevän videon esim. kännykällä katsottavaksi.

Jänijärven Suojeluyhdistys ry. YouTube-sivu

Alla suorat linkit kuhunkin videoon.

1. Peräjoen pohjapato – Pajuojan fosforisieppari

2. Sammalkorventien tulvatasanne – Heinijoen suun ruoppaus | Yhteisranta

3. Heinijoen eroosiolaatat

4. Saloistenjärven uimaranta

5. Kyynäräjärven pohjakynnys | Myllyojan riistakosteikko

6. Hylöjärvenojan laskeutumisallas

7. Luolalamminojan fosforisieppari


Päivitys 13.06.2020:


"Nys se aukes", viestittää Esko.
Reitti Pajulantieltä Räyskämäentielle on sorastettu ja valmis jokamiehen oikeuksin käytettävissä. Mahdollisuus kiertää Jänijärvi esim. polkupyörällä (n. 8-9 km). Sorastettu pohja on vielä pehmeä niin, ettei kappeilla renkailla pysty ajamaan, mutta taluttamalla muutama sata metriä selviää hyvin. Toivotaan vilkasta käyttöä, jotta pohja tallaantuu kovaksi ja tasaiseksi. Yhteisrannalla voi poiketa uimassa ja nauttimassa eväitä.

2020sorastus3 2020sorastus1 2020sorastus2
Sorastus käynnissä.

polku1 polku2
Pajullantiestä erkaneva polun pää. Valmista polkua.


Päivitys 31.05.2020:


"Reitistöhankkeen" tämänhetkisestä tilanteesta.

Hakemuksen mukaisesti myönnetty 75% rahoitus kolmeen eri osahankkeeseen

1. Infotauluihin kiinnitettävät QR-koodit: "Dronekuvaukset" on suoritettu ja editoinnista on sopimus.

2. Patikointipolku Kärjen suon puolelle: Maanomistajien kanssa tehty maankäytöstä vuokrasopimus. Sorastus alkaa lähiaikoina. Laavusta ja laituripaikasta ei päästy maanomistajien kanssa sopimukseen. Laavu on päätetty rakentaa yhteisrannalle, jonne se on merkitty alkuperäisessä suunnitelmassa. Tammelan kunnan kanssa on ryhdytty toimenpiteisiin asian edistämiseksi. Lisäksi ehdotetaan Räyskänmäentien alkuun kylttiä "päättyvä tie", "puomi", ja "patikointipolku"

3. Lempääntielle kyltit: "VARO HEVOSIA JA IHMISIÄ" ehdotus toimitettu ELY-keskukseen, päätöstä ei ole tullut

Opinnäytetyö:

Pajuojan kokonaistilanteen selvittämiseksi HAMK:n Kestävän kehityksen opiskelija, Maija Stenberg, on saanut valmiiksi opinnäytetyön. Allaolevasta linkistä opinnäytetyön videoesittely sekä kirjallinen esitys.

Opinnäytetyön esittelyvideo Pajuojan kunnostusvaihtoehdoista

Opinnäytetyö Pajuojan kunnostusvaihtoehdoista (Maija Stenberg) kirjallisessa muodossa


Päivitys 14.04.2019:


30.03.2019 pidetyn Metsäkeskuksen maanomistajakokouksen satoa:

Muistio.

Kokouksen muistio. 30.03.2019 Kaukjärven koulu.


Jänijärven ja Heinijärven valuma-alueen kunnostustoimet ja toimien vaikutusten seuranta sekä Saloistenjärven ennallistamishanke. Jouko Elomaa (Heinijärven suojeluyhdistys) ja Esko Lepänkoski (Jänijärven seudun suojeluyhdistys).

Esitys tehdyistä kunnostustoimista.


Forssan Lehti julkaisi 08.04.2019 artikkelin kokouksen perusteella. Kuvassa esitelmän pitää Olli Lukanniemi, Suomen Metsäkeskus.

Forssan Lehti Olli


Jatkohanke "Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatushankkeelle"

Hallitus on päättänyt hakea hankeavustusta LounaPlussalta seuraavalle "Reitistö" hankkeelle. Hanke sisältäisi seuraavia asioita:

1. Opastetauluihin lisätään QR-koodit, jotka avaavat tiedoston, joka kertoo Jänijärven, Heinijärven ja Saloistenjärven ympäristössä tehdyistä vesiensuojeluhankkeista. Tiedostossa avautuu koko reitti karttapohjalle sekä kuvamateriaalia droneilla kuvattuna. Toteutus olisi kesä 2019 + talvi 2020.

2. Patikointipolun rakentaminen Kärjensuon puolelle järveä, jolloin pääsee kiertämään järven ympäri ja Kärjensuolle sekä lisäksi rakennetaan venelaituri Kärjensuon puoleiselle rannalle. Toteutus olisi 2019 - 2021.

3. Lempääntielle kyltti "VARO HEVOSIA JA IHMISIÄ", koska tiellä liikkuu ratsastajia.


TIETOJA PÄÄTTYVÄSTÄ, PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA


Päivitys 19.03.2017:

"Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatushankkeen" seurantatutkimus on käynnistymässä. Ohessa linkki päivitettyyn tilannekatsaukseen.

Tilannekatsaus 16.03.2017..


Päivitys 15.09.2016:


rannalla

14.09.2016 järjestettiin Saloistenjärven uimarannalla suunnittelukatselmus. Forssan Lehden toimittaja ja valokuvaaja olivat myös paikalla ja uutinen vesistötutkimus- ja kunnostushankkeista oli Forssan Lehdessä 15.09.2016. Uutisen voit lukea Heinijärven Suojelu ry:n kotisivujen kautta.

Katselmuksen muistio..

"Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatushankkeen" rahoituspäätös on saatu 12.09.2016 (päätös n:o 107566). Hankeaika päättyy 31.08.2019. On myös suullinen lupaus että "Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushankkeelle" saadaan rahoituspäätös lähiaikoina, joten hankkeet käynnistyvät syksyn aikana.

Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatushanke, tukipäätös..


Päivitys 15.07.2016:

Allaolevissa linkeissä on "Saloistenjärvi hankkeen" LounaPlussalle jätetyt viralliset hankehakemukset.

Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostus hanke..

Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatus hanke.

Saloistenjärvi löytyy oheiselta karttalehdeltä. Kohde pohjoisrannalla.


Linkki Tammelan vesistöjen kunnostushankkeiden Facebook sivuille:

Kuvia Pohjois Tammelan vesistöjen kunnostushankkeista