Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

OSAKASKUNTA:

"Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan".


Kaukjäven osakaskunta (kalastuskunta) yhteinen vesialue 834-411-876-4

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Jänijärvi, Kaukjärvestä osa, Heinijoki (osa) ja on pinta-alaltaan 155,45 hehtaaria. Osakaskunnan alueeseen kuuluu myös yhteinen vesijättöalue.


Kaukjärven osakaskunnan säännöt 04.05.2009:

Osakaskunnan säännöt 04.05.2009

Kaukjärven osakaskunta myy pyydysmerkkejä Kaukjärven Teboil huoltoasemalla.

Kalastusta valvomaan osakaskunnan alueella on valtuutettu: Tauno Saukoniemi, Matti Lassila, Pentti Kujanpää, Esko Lepänkoski ja Mauno Andersson, jolla on virallinen valvojakortti.

Kaukjärven osakaskunta vastaa Jänijärven yhteisrannan ylläpidosta.

"Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt".


Ajankohtaista!


2019 ELOKUU


Päivitys 30.08.2019:

Kaukjärven osakaskunta on suorittanut koekalastuksen tarkoituksenaan tutkia, onko Jänijärvessä syntynyt kuhanpoikasia.

.Koekalastuksen tulos.


2019 HUHTIKUU


Päivitys 02.04.2019:

Kaukjärven osakaskunnan vuosikokouksessaan 19.03.2019 päättämät kalastusta, ravustusta ja sorsastusta koskevat maksut ja rajoitukset vuodelle 2019. Kalastusmerkit myy Kaukjäven TEBOIL huoltoasema.

. Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2019.


2019 MAALISKUU


Päivitys 07.03.2019:

Kaukjärven kylän yhteisen vesialue ja vesijättöalueiden Osakaskunnan 834-411-876-4 (kalastuskunta) varsinainen kokous pidetään tiistaina 19.03.2019 klo 18:00 Kaukjärven koululla, Kuumakuja 60. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä puheenjohtajalla 25.03. - 09.04.2019.

Hoitokunta

Hoitokunnan kokouksen 21.02.2019 pöytäkirja.

25.05.2019, klo 10:00 talkoot Jänijärven yhteisrannassa


Linkkejä:


Kesällä 2012 Tammelassa suoritettiin koekalastus seitsemällä järvellä.Raportti koekalastuksesta.

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut voi suorittaa netissä:

verkkokaupasta kalastusluvat.net

Osakaskuntien toiminta on määritelty laissa: Yhteisaluelaki 758/1989