Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

OSAKASKUNTA:

"Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan".


Kaukjäven osakaskunta (kalastuskunta) yhteinen vesialue 834-411-876-4

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Jänijärvi, Kaukjärvestä osa, Heinijoki (osa) ja on pinta-alaltaan 155,45 hehtaaria. Osakaskunnan alueeseen kuuluu myös yhteinen vesijättöalue.


Kaukjärven osakaskunnan säännöt 04.05.2009:

Osakaskunnan säännöt 04.05.2009

Kaukjärven osakaskunta myy pyydysmerkkejä Kaukjärven Teboil huoltoasemalla.

Kalastusta valvomaan osakaskunnan alueella on valtuutettu: Tauno Saukoniemi, Matti Lassila, Pentti Kujanpää, Esko Lepänkoski ja Mauno Andersson, jolla on virallinen valvojakortti.

Kaukjärven osakaskunta vastaa Jänijärven yhteisrannan ylläpidosta.

"Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt".


Ajankohtaista!2021 TOUKOKUU


Päivitys 15.05.2021:

Yhteisrannan kevätkunnostus talkoot pidetään akaisemman ilmoituksen mukaan lauantaina 22.05.2021 alkaen klo 9:00. Mukaan pyydetään ottamaan omat haravat ja/tai lapiot. Toivomme runsasta osanottoa.


2021 HELMIKUU


Päivitys 23.02.2021:

Kaukjärven Osakaskunnan hoitokunta on pitänyt kokouksen ja päättänyt, että toiminta jatkuu viimevuotisten päätösten ja ohjeiden mukaisesti, kunnes vallitseva koronatilanne sallii pitää Osakaskunnan varsinaisen vuosikokouksen.

Hoitokunnan kokouksen 4.2.2021 pöytäkirja.

LIITE 1:
Kaukjärven Osakaskunta toimintakertomus vuodelta 2020.

LIITE 2:
Kaukjärven Osakaskunta toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

LIITE 3:
Kaukjärven Osakaskunta tulo- ja menoarvio vuodelle 2021.

LIITE 4:
Kaukjärven Osakaskunta 2021 pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset.


2020 HEINÄKUU


Päivitys 08.07.2020:

Kaukjärven osakaskunta ohjeistaa ravustuskaudesta osakaskunnan vesialueilla seuraavaa:
Ravustus 2020.


2020 KESÄKUU


Päivitys 06.06.2020:

Kaukjärven Osakaskunta tiedottaa:

Osakaskunnan varsinaista vuosikokousta v.2020 ei pidetä. Hoitokunnan esityksestä toimitaan v.2019 päätösten mukaisesti.

Pyydysmerkit myynnissä Kaukjärven TEBOIL- myymälässä.

Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2019 ja 2020.2020 MAALISKUU


Päivitys 19.03.2020:

Koska osakaskunnan kokouksen peruuntumisen takia kalastusta koskevia maksuja ja rajoitteita ei ole voitu virallisesti vahvistaa, ilmoittaa osakaskunnan puheenjohtaja, että ne pidetään samoina kuin viime vuonna. Kalastusmerkkejä voi lunastaa Kaukjärven Teboil huoltamolta vko 13 alkaen.

Kaukjärven Osakaskunnan puheenjohtajan tiedote 21.3.2020.

Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2019 ja 2020.


2019 ELOKUU


Päivitys 30.08.2019:

Kaukjärven osakaskunta on suorittanut koekalastuksen tarkoituksenaan tutkia, onko Jänijärvessä syntynyt kuhanpoikasia.

.Koekalastus Jänijärvellä 27.08.2019.


Linkkejä:


Kesällä 2012 Tammelassa suoritettiin koekalastus seitsemällä järvellä.Koekalastus seitsemällä Tammelan järvellä.(FCG 18.01.2013)

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut voi suorittaa netissä:

verkkokaupasta kalastusluvat.net

Osakaskuntien toiminta on määritelty laissa: Yhteisaluelaki 758/1989