Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

OSAKASKUNTA:

"Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan".


Kaukjäven osakaskunta (kalastuskunta) yhteinen vesialue 834-411-876-4

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Jänijärvi, Kaukjärvestä osa, Heinijoki (osa) ja on pinta-alaltaan 155,45 hehtaaria. Osakaskunnan alueeseen kuuluu myös yhteinen vesijättöalue.


Kaukjärven osakaskunnan säännöt .05.2018:

Osakaskunnan säännöt .05.2018

Kaukjärven osakaskunta myy pyydysmerkkejä Kaukjärven Teboil huoltoasemalla.

Kalastusta valvomaan osakaskunnan alueella on valtuutettu: Tauno Saukoniemi, Matti Lassila, Pentti Kujanpää.

Kaukjärven osakaskunta vastaa Jänijärven yhteisrannan ylläpidosta.

"Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt".


Ajankohtaista!


2024 HUHTIKUU


Päivitys 04.04.2024:


Kaukjäven osakaskunnan varsinainen kokous 14.03.2024 on pidetty ja kokousasiakirjat löytyvät allaolevista linkeistä.

Kokouksen 14.03.2024 pöytäkirja.

Toimintakertomus vuodelta 2023.

Tilinpäätös vuodelta 2023.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Tulo - menoarvio vuodelle 2024.

Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2024.


2024 HELMIKUU


Päivitys 05.02.2024:


Kaukjärven vesialue-Osakaskunnan hoitokunta piti kokouksen 1.2.2024 Heikkilässä

Hoitokunnan Pöytäkirja 01.02.2024.


2023 TAMMIKUU


Päivitys 13.01.2023

Viime syksynä suoritettiin Jänijärvellä ja Heinijärvellä sedimenttitutkimus ja koekalastus. Tutkimustulokset on saatu ja ne pääsee lukemaan allaolevista linkeistä.

Vuonna 2019 aloitti toimintansa Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue, johonka Jäni-ja Helínijärvi kuuluvat. Koekalastusraportti lisätään ko. kalatalousalueen kotisivuille.

Jäni- ja Heinijärven verkkokoekalastus 2022.

Heini- ja Jänijärven sekä Heinijoen sedimenttitutkimus syksyllä 2022.


2022 ELOKUU


Päivitys 04.08.2022


Kaukjärven osakaskunta on rakentanut Jänijärven yhteisrannalle veneiden lasku-ja säilytyspaikan.Käyttöohjeet löytyvät "Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt" linkistä ylhäällä.

veneenlasku1, veneenlasku2


2019 ELOKUU


Päivitys 30.08.2019:

Kaukjärven osakaskunta on suorittanut koekalastuksen tarkoituksenaan tutkia, onko Jänijärvessä syntynyt kuhanpoikasia.

.Koekalastus Jänijärvellä 27.08.2019.


Linkkejä:


Kesällä 2012 Tammelassa suoritettiin koekalastus seitsemällä järvellä.Koekalastus seitsemällä Tammelan järvellä.(FCG 18.01.2013)

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut voi suorittaa netissä:

verkkokaupasta kalastusluvat.net

Osakaskuntien toiminta on määritelty laissa: Yhteisaluelaki 758/1989