Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry


OSAKASKUNTA:

"Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan".


Kaukjäven osakaskunta (kalastuskunta) yhteinen vesialue 834-411-876-4

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Jänijärvi, Kaukjärvestä osa, Heinijoki (osa) ja on pinta-alaltaan 155,45 hehtaaria. Osakaskunnan alueeseen kuuluu myös yhteinen vesijättöalue.


Kaukjärven osakaskunnan säännöt 04.05.2009:

Osakaskunnan säännöt 04.05.2009

Kaukjärven osakaskunta myy pyydysmerkkejä Kaukjärven Teboil huoltoasemalla.

Kalastusta valvomaan osakaskunnan alueella on valtuutettu: Tauno Saukoniemi, Matti Lassila, Pentti Kujanpää, Esko Lepänkoski ja Mauno Andersson, jolla on virallinen valvojakortti.

Kaukjärven osakaskunta vastaa Jänijärven yhteisrannan ylläpidosta.

"Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt".


Ajankohtaista!


2018 KESÄKUU


Päivitys 29.06.2018:


Kaukjärven osakaskunta järjestää onkikilpailut sunnuntaina 15.07.2018.

Kilpailukutsu.


Päivitys 04.06.2018:

Kaukjärven osakaskunnan vuosikokuksessaan 08.03.2018 päättämät kalastusta, ravustusta ja sorsastusta koskevat maksut ja rajoitukset vuodelle 2018. Kalastusmerkit myy Kaukjäven TEBOIL huoltoasema.

. Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2018.


2018 MAALISKUU


Päivitys 16.03.2018:

Kaukjärven osakaskunnan varsinaisen kokouksen 8.3.2018 pöytäkirja on julkaistu. Alkuperäiset dokumentit nähtävillä puheenjohtajalla 29.03. asti.

Kokouspöytäkirja 08.03.2018

Osakaskunnan toimintakertomus vuodelta 2017.


2018 HELMIKUU


Päivitys 21.02.2018:

Kaukjärven kylän yhteisen vesialue ja vesijättöalueiden osakaskunnan 834-411-876-4 (kalastuskunta) varsinainen kokous pidetään to 8.3.2018 klo 18.00 Kaukjärven koululla Kuumakuja 60. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä puheenjohtajalla 15.3-29.3.

Hoitokunta

Hoitokunnan kokous 15.02.2018.


Linkkejä:


Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut voi suorittaa netissä:

verkkokaupasta kalastusluvat.net

Osakaskuntien toiminta on määritelty laissa: Yhteisaluelaki 758/1989