Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

OSAKASKUNTA:

"Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan".


Kaukjäven osakaskunta (kalastuskunta) yhteinen vesialue 834-411-876-4

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Jänijärvi, Kaukjärvestä osa, Heinijoki (osa) ja on pinta-alaltaan 155,45 hehtaaria. Osakaskunnan alueeseen kuuluu myös yhteinen vesijättöalue.


Kaukjärven osakaskunnan säännöt .05.2018:

Osakaskunnan säännöt .05.2018

Kaukjärven osakaskunta myy pyydysmerkkejä Kaukjärven Teboil huoltoasemalla.

Kalastusta valvomaan osakaskunnan alueella on valtuutettu: Tauno Saukoniemi, Matti Lassila, Pentti Kujanpää.

Kaukjärven osakaskunta vastaa Jänijärven yhteisrannan ylläpidosta.

"Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt".


Ajankohtaista!


2022 ELOKUU


Päivitys 04.08.2022


Kaukjärven osakaskunta on rakentanut Jänijärven yhteisrannalle veneiden lasku-ja säilytyspaikan.Käyttöohjeet löytyvät "Jänijärven yhteisrannan järjestyssäännöt" linkistä ylhäällä.

veneenlasku1, veneenlasku2


2022 HEINÄKUU


Päivitys 24.07.2022


Osakaskunnan säännöt päivitetty.


2022 TOUKOKUU


Päivitys 17.05.2022


Kaukjärven Osakaskunta tiedottaa:

Osakaskunnan varsinaisen vuosikokouksen 31.03.2022 pöytäkirja alla linkistä.
Kokouspöytäkirja 31.03.2022.
Toimintakertomus 2021.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.

Alla ohjeet kalastukseen, sorsastukseen, ravustukseen, veneensäilytykseen Osakaskunnan alueella 2022.
Pyydysyksikkömaksut, yksiköinti, rauhoitukset, rajoitukset 2022.

Pyydysmerkit myynnissä Kaukjärven TEBOIL- myymälässä.

Yhteisrannan kevätkunnostus talkoot pidetään lauantaina 21.05.2022 alkaen klo 9:00. Mukaan pyydetään ottamaan omat haravat ja/tai lapiot. Toivomme runsasta osanottoa.


2022 MAALISKUU


Päivitys 12.03.2022


ILMOITUSASIA

Kaukjärven kylän yhteisen vesialue ja vesijättöalueiden Osakaskunnan 834-411-876-4 (kalastuskunta) varsinainen kokous pidetää to.31.3.2022 klo 18.00 Koholla Kaukjärventie 284. Esillä: sääntömääräisten asioiden lisäksi päätetään veneiden laskupaikka/ säilytyspaikka rakentamisesta Jänijärven yhteisrantaan. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä puheenjohtajalla 7.3-21.4

Hoitokunta


2022 TAMMIKUU


Päivitys 08.01.2022


Kaukjärven osakaskunnan hoitokunta on pitänyt kokouksen 06.01.2022. Kokouksen pöytäkirja alla.

Kaukjärven Osakaskunnan hoitokunnan kokous 6.1.2022.


2019 ELOKUU


Päivitys 30.08.2019:

Kaukjärven osakaskunta on suorittanut koekalastuksen tarkoituksenaan tutkia, onko Jänijärvessä syntynyt kuhanpoikasia.

.Koekalastus Jänijärvellä 27.08.2019.


Linkkejä:


Kesällä 2012 Tammelassa suoritettiin koekalastus seitsemällä järvellä.Koekalastus seitsemällä Tammelan järvellä.(FCG 18.01.2013)

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut voi suorittaa netissä:

verkkokaupasta kalastusluvat.net

Osakaskuntien toiminta on määritelty laissa: Yhteisaluelaki 758/1989